Prywatna służba zdrowia zaczęła powstawać w Polsce na większą skalę po przemianie ustrojowej, która nastąpiła w 89 roku. Na początku dość niepewnie zdobywała rynek, który nie był jeszcze przyzwyczajony do płacenia za świadczenie usług medycznych. Po początkowych „oporach” Pacjenci zaczęli dostrzegać zalety niepublicznych gabinetów medycznych. Można śmiało stwierdzić. że w jakimś stopniu pomógł w rozwoju rynku niepublicznych usług medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia i Kasy Chorych, a to z uwagi na ograniczoną dostępność świadczeń dla ubezpieczonych. Czytaj dalej